SPRAWY RODZINNE

W codziennej praktyce reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących sporów powstałych na tle wszelkich instytucji prawa rodzinnego. W sprawach rodzinnych zapewniamy profesjonalną, skuteczną i indywidualną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają nam świadczenie skutecznej pomocy prawnej w tym obszarze.

W materii prawa rodzinnego pomagamy naszym klientom m.in.:

  • W sprawach dotyczących rozwodów i separacji. Pomagamy naszym klientom w przeprowadzeniu rozwodów i separacji, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania. Reprezentujemy interesy naszych klientów w negocjacjach dotyczących podziału majątku, ustaleniu opieki nad dziećmi, alimentacji i innych związanych z rozwodem kwestiach.
  • W sprawach dotyczących ustalenia i zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych. W przypadkach, gdy istnieje konieczność ustalenia lub zmiany wysokości alimentów pomagamy naszym klientom w prowadzeniu tego typu postępowań. Dążymy do osiągnięcia odpowiedniego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia, które uwzględnia usprawiedliwione potrzeby uprawnionych i możliwości zarobkowe zobowiązanych do alimentacji.
  • W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki nad małoletnimi dziećmi i realizacji kontaktów. Pomagamy naszym klientom w sprawach, w których rozstrzygana jest kwestia władzy rodzicielskiej, sprawowania codziennej opieki nad małoletnimi dziećmi oraz realizacji kontaktów z małoletnimi dziećmi. Ze szczególną gorliwością dbamy o interesy dzieci we wszystkich sprawach, w których rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tej materii. Reprezentujemy interesy naszych klientów, kierując się dobrem dziecka i dążąc do osiągnięcia rozwiązania, które uwzględnia jego najlepsze interesy.
  • W sprawach dotyczących adopcji i porozumienia rodzicielskie. Oferujemy wsparcie w procesach adopcyjnych. Koordynujemy proces przygotowania, porozumień rodzicielskich. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, reprezentujemy naszych klientów w sądzie i dążymy do osiągnięcia pozytywnego rezultatu.

Świadczone przez nas usługi adwokackie w postępowaniu rodzinnym obejmują m.in.:

  • Udzielanie porad prawnych i dokonywanie analiz konkretnych spraw. W tym aspekcie zapewniamy dokładne rozważenie wszystkich aspektów sprawy, współpracując bezpośrednio z klientem, aby pomóc mu zrozumieć niuanse i wybrać najlepszy sposób postępowania w sprawie. Udzielamy rzetelnych porad prawnych, informując o prawach i obowiązkach oraz strategii, która w naszej ocenie będzie najlepsza w danym przypadku.
  • Reprezentowanie klienta przed sądem. Naszych klientów reprezentujemy na wszystkich etapach postępowania cywilnego. Sięgamy po odpowiednie argumenty i prezentujemy je w sposób zrozumiały i przekonujący dla sądu. Jednocześnie zawsze dbamy o interesy klienta, dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.
  • Przygotowanie dokumentów procesowych. Kompleksowo zajmujemy się przygotowywaniem i składaniem niezbędnych dokumentów procesowych, takich jak pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje itp. Dokładamy wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna, precyzyjna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Uczestniczenie w negocjacjach i mediacji. Często podejmujemy działania dążące do rozwiązania sporu drogą porozumienia między stronami. Staramy się osiągnąć kompromisowe rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.
  • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W przypadkach uzyskania korzystnych dla naszych klientów wyroków sądowych, reprezentujemy ich na etapie postępowania egzekucyjnego, mając na celu właściwe zabezpieczenie ich interesów finansowych.
rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi
podział majątku, kwestiami rodzinnymi