SPRAWY CYWILNE

W codziennej praktyce reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących roszczeń i sporów powstałych na tle wszelkich instytucji prawa cywilnego. W sprawach cywilnych zapewniamy profesjonalną, skuteczną i indywidualną pomoc na każdym etapie postępowania Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które umożliwia nam świadczenie skutecznej pomocy prawnej w tym obszarze.

W materii prawa cywilnego pomagamy naszym klientom m.in.:

  • W sporach dotyczących spraw majątkowych. Jako pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów m.in. w sprawach dotyczących podziału majątku, zniesienia współwłasności rzeczy, dziedziczenia, sporów powstałych na tyle wszelkich umów cywilnoprawnych (nazwanych i nienazwanych), wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami i innych sprawach, w których rozstrzygane są kwestie majątkowe.
  • W sporach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień. Pomagamy naszym klientom w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, naruszenia dóbr osobistych i innych sytuacji, które spowodowały szkody majątkowe i niemajątkowe.
  • W przygotowaniu projektów umów i kontraktów. Doradzamy klientom w zakresie tworzenia, interpretacji i egzekucji umów cywilnoprawnych, takich jak umowy najmu, umowy o dzieło, umowy leasingu, umowy o świadczenie usług i inne.
  • W sporach dotyczących spraw konsumenckich. Pomagamy naszym klientom w dochodzeniu praw konsumenckich, włączając w to reklamacje, zwroty towarów, nieuczciwe praktyki handlowe i inne aspekty ochrony praw konsumenta.

Świadczone przez nas usługi adwokackie w sprawach cywilnych obejmują m.in.:

  • Udzielanie porad prawnych i dokonywanie analiz konkretnych spraw. W tym aspekcie zapewniamy dokładne rozważenie wszystkich aspektów sprawy, współpracując bezpośrednio z klientem, aby pomóc mu zrozumieć niuanse i wybrać najlepszy sposób postępowania w sprawie. Udzielamy rzetelnych porad prawnych, informując o prawach i obowiązkach oraz strategii, która w naszej ocenie będzie najlepsza w danym przypadku.
  • Reprezentowanie klienta przed sądem. Naszych klientów reprezentujemy na wszystkich etapach postępowania cywilnego. Sięgamy po odpowiednie argumenty i prezentujemy je w sposób zrozumiały i przekonujący dla sądu. Jednocześnie zawsze dbamy o interesy klienta, dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.
  • Przygotowanie dokumentów procesowych. Kompleksowo zajmujemy się przygotowywaniem i składaniem niezbędnych dokumentów procesowych, takich jak pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje itp. Dokładamy wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna, precyzyjna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Uczestniczenie w negocjacjach i mediacji. Często podejmujemy działania dążące do rozwiązania sporu drogą porozumienia między stronami. Staramy się osiągnąć kompromisowe rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.
  • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W przypadkach uzyskania korzystnych dla naszych klientów wyroków sądowych, reprezentujemy ich na etapie postępowania egzekucyjnego, mając na celu właściwe zabezpieczenie ich interesów finansowych.
Adwokat, Sprawy Cywilne, Sprawy majątkowe, Umowy
Odszkodowania, Spory sąsiedzkie, Spory konsumenckie