Prawnik Adwokat Krzysztof Nowysz

Krzysztof Nowysz

  • Obszar praktyki:prawo rodzinnego, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy
  • Adres:ul. Mickiewicza 31/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • Telefon:+48 604 344 820
  • E-mail:krzysztofnowysz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Nowysz

Krzysztof Nowysz porady prawne - Kancelaria Adwokacka
Usługi prawne
Adwokat Gorzów Wielkopolski
Kancelaria Adwokacka Gorzów

Osobiste doświadczenie

Specjalizuje się w problematyce prawa rodzinnego, prawa gospodarczego (w szczególności prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym), prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego.

Współpracuje stale z prawnikami w kraju i za granicą. Biegle włada językiem angielskim. Do jego zainteresowań należy: polityka, muzyka, film oraz sport (w szczególności piłka nożna, speedway i boks).

Często występuje w roli pełnomocnika w postępowaniach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych i administracyjnych. Jest ustanawiany obrońcą w sprawach karnych i karno–skarbowych. Regularnie reprezentuje pokrzywdzonych jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Ponadto doradza w sprawach z zakresu prawa spółek i umów w obrocie gospodarczym.

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w 2012 r. ukończył kierunek „Prawo”, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w 2013 r. ukończył kierunek „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”.

W latach 2015-2017 r. odbywał aplikację adwokacką. Od roku 2017 podjął działalność adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Zrealizował program studiów doktoranckich. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „klauzula generalna dobra rodziny w postępowaniu przed sądem rodzinnym” (Katedra Postępowania Cywilnego). Prowadził ze studentami WPIA US ćwiczenia z przedmiotu „wstęp do prawoznawstwa”. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych. Jest autorem artykułów o tematyce prawnonaukowej, które zostały przyjęte do publikacji w prasie specjalistycznej.